Σύλληψη/Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Νίκος Γεωργόπουλος

Photography:
Polly Brown

Παραγωγή αντικειμένων:
Αφοί Κοντορούση
Online Repro
Pure Print
UDO

Επικοινωνία:
Άλεξ Κάβδας

Προγραμματισμός:
Θοδωρής Τσίρκας

Παραγωγή:
Νίκος Γεωργόπουλος

Ευχαριστίες:
Στέλλα Χαμπίπη
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Κατερίνα Γεωργοπούλου
Μιχαήλος Γεωργόπουλος
Pollard Thomas Edwards architects
Giovanna Puma
Luke Wrayton
Πέτρος Κούμπας
Ελένη Μπεβεράτου
Θοδωρής Τσίρκας
Λευτέρης Κοντορούσης
John Foy
Jimmy Gibbs
Kωνσταντίνος Καλλιπολίτης
Μουσείο Μπενάκη
Μυριάνθη Μούσσα
Θεόφιλος Κόρογλου
Άλεξ Κάβδας
Βασίλης Φωτίου
Ελίζα Σόρογκα
Άγγελος Διαμαντόπουλος
Άλκης Γεωργιάδης