19 Ιουνίου, 2019 Patras, Greece ICTVC 2019
27 Ιουνίου, 2019 Porto, Portugal International Conference on Tourism
19 Σεπτεμβρίου, 2019 Dallas, Texas Big Design 2019
26 Σεπτεμβρίου, 2019 London, United Kingdom Pollard Thomas Edwards
13 Δεκεμβρίου, 2019